Algemene voorwaarden

11-02-2022

1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die Outline Travel BV, Amarant Reizen, Adios Reizen  en Siegurd als organisator met jou als deelnemer sluit.
2. Deze algemene voorwaarden prevaleren bij strijdigheid boven de algemene voorwaarden van degene met wie de overeenkomst gesloten wordt.
3. Van deze algemene voorwaarden kan schriftelijk bij overeenkomst worden afgeweken.

2. Aanmelding, boeking en verzekering
1. Aanmelding om deel te nemen aan één van onze reizen of activiteiten kan zowel telefonisch, digitaal (via onze website of per e-mail), als door het inzenden van een ondertekend aanmeldingsformulier.
2. Bij aanmelding één of meerdere deelnemer(-s) worden de voornamen en de achternaam en eventuele meisjesnaam van elke deelnemer vermeld zoals die op het paspoort of de ID-kaart van de deelnemer staan, alsmede adres, woonplaats, geboortedatum, mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Fouten of onnauwkeurigheden kunnen tot gevolg hebben dat vervoerders een deelnemer weigeren of dat vervoerders wijzigingskosten in rekening brengen die aan de deelnemer worden doorbelast.
3. Wij sturen als organisator ongeveer één week na de boekingsdatum een boekingsbevestiging aan jou als deelnemer.
4. Per boeking brengen wij aan de deelnemer € 30,- boekingskosten in rekening.
5. Bij aanmelding van meerdere deelnemers versturen wij één totaalfactuur aan de hoofdboeker, indien voor alle deelnemers dezelfde reis of activiteit geboekt wordt. Indien er verschillende reizen of activiteiten worden geboekt, wordt er per deelnemer € 30,- boekingskosten in rekening gebracht. De hoofdboeker draagt er zorg voor dat de betalingen van de alle deelnemers waarvoor hij geboekt heeft, tijdig worden voldaan.
6. Je bent als deelnemer verplicht om voorafgaand aan de reis of activiteit een (reis-) verzekering af te sluiten, die de kosten van bijstand, met inbegrip van repatriëring, bij ongeval, ziekte of overlijden voldoende dekt. Wij kunnen je vragen om aan te tonen dat je dit gedaan hebt.
7. Wij raden alle deelnemers aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

3. Bijzondere gegevens en uitsluiting
1. De deelnemer meldt bij aanmelding alle gegevens en omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor een goede uitvoering van de reis of van de activiteit, zoals ook eventuele ziektes of beperkingen of handicaps, de lichamelijke en geestelijke toestand, en het gebruik van medicijnen en hulpmiddelen. Vanzelfsprekend gaat wij vertrouwelijk om met deze informatie.
2. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens en omstandigheden kan uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis of aan de activiteit tot gevolg hebben.
3. Amarant Reizen behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis of aan de activiteit. De reden voor een weigering van een deelnemer kunnen onder meer gelegen zijn in:
A gedragingen van de deelnemer in het kader van een vorige vakantie en/of activiteit die het genot van de overige deelnemers ernstig belemmerd hebben en/of als belemmerd hebben ervaren;
B psychische en/of lichamelijke ziekte of beperking of handicap van een deelnemer die van dien aard zijn dat Amarant Reizen deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende vakantie op redelijke gronden niet verantwoord acht;
C wangedrag van een deelnemer die de goede uitvoering van de reis of van de activiteit en het genot van de overige deelnemers en reisleiders ernstig wordt belemmerd;
D grensoverschrijdend gedrag in de (social media) contacten in de aanloop naar de vakantie en/of tijdens de deelnemende vakantie;

4. Bij uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis of aan de activiteit ontvangt de deelnemer geen gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom of van de betaling.
5. Alle kosten die voortvloeien uit de uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis of aan de activiteit zijn voor rekening van de deelnemer.

4. Betaling
1. De deelnemer betaalt direct na ontvangst van de boekingsbevestiging een gedeelte van de reissom of van de activiteit als aanbetaling. De aanbetaling bedraagt ongeveer 20% van de totale reissom of activiteit. In het bedrag van de aanbetaling is de premie voor een eventueel bij reservering afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering verwerkt.
2. De deelnemer betaalt het restant van de reissom uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de reis of van de activiteit. In het bedrag van het restant van de reissom is de premie voor een eventueel bij reservering afgesloten reisverzekering verwerkt.
3. Bij aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de reis of van de activiteit betaalt de deelnemer de volledige (reis-)som binnen 7 dagen na aanmelding in één keer.
4. Indien de deelnemer de volledige (reis-)som niet 48 uur voor de aanvang van de reis of van de activiteit heeft betaald, zijn wij gerechtigd om de reis of de activiteit te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet aan de deelnemer gerestitueerd en onze vordering op de deelnemer blijft bestaan; de annuleringsbepalingen zijn onverminderd van toepassing.
5. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, zal bij iedere betalingsherinnering en aanmaning € 30,- administratiekosten aan de deelnemer in rekening worden gebracht.
6. Voor boeking van een éénpersoons kamer of éénpersoons tent is een toeslag verschuldigd. Het boeken van een éénpersoons slaapplek is alleen mogelijk wanneer dit aangegeven staat bij de reis en geldt alleen op de plek van bestemming. Bij het boeken van een eventueel overnachtingshotel op de heen- of terugweg wordt hiermee geen rekening gehouden.
7. Het boeken van een reis inclusief maaltijden heeft alleen betrekking op de maaltijden die op de plaats van bestemming worden genuttigd. Het betreft niet de maaltijden die eventueel onderweg naar of van de bestemming worden genuttigd.

8. Bij alle reizen op de website staat een vanaf prijs vermeld.  Dit zijn de kosten van de reis, inclusief een actiekorting waar je gebruik van kunt maken. Met deze korting maken wij het voor jou nog aantrekkelijker om met Amarant Reizen op vakantie te gaan.

Voorwaarden voor het ontvangen van deze korting zijn:
(1) Jouw boeking ligt op 29 februari 2024 volledig ingevuld bij ons op kantoor en
(2) Wanneer je de factuur hebt ontvangen verwachten wij dat de gehele reissom binnen 14 dagen aan ons is betaald.

Je kunt alleen gebruik maken van de actiekorting als je voldoet aan deze voorwaarden.

Kies je ervoor om geen gebruik te maken van de actieprijs, dan betaal je een hoger bedrag. Je krijgt dan de mogelijkheid om de factuur in twee termijnen te voldoen, zoals beschreven in onze algemene voorwaarden.

Wil je geen gebruik maken van onze actieprijs? Geef dit dan bij je boeking aan.

Naast de vastgestelde reissom zijn er extra kosten. Vaste kosten zijn bijvoorbeeld de boekingskosten van €28,00.  Soms zijn er extra services die je bij jouw reis kunt boeken. Meer informatie over deze kosten staan per reis vermeld op onze website.

5. Documenten, bescheiden en reisduur
1. De deelnemer dient tijdens de reis of de activiteit in het bezit te zijn van een geldig paspoort, ID-kaart en visum, (reis-)verzekering en andere benodigdheden voor de reis of voor de activiteit, zulks afhankelijk van de (reis-)bestemming.
2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorschriften van de landen van de (reis-)bestemming.
3. De deelnemer dient er zelf voor te zorgen, dat hij alle voor de reisdoel of voor de activiteit vereiste inentingen en vaccinaties voorafgaand aan de reis of aan de activiteit heeft gehad en dat hij tijdens de reis of de activiteit in het bezit is van de bewijzen van de vereiste inentingen en vaccinaties.
4. Indien de deelnemer de reis of de activiteit niet (geheel) kan (af-)maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.
5. Eventuele vliegtickets zullen wij aan de deelnemer uitreiken op het vliegveld.
6. De reisduur is vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen zijn gerekend (dit is i.v.m. de eventueel afgesloten reisverzekering en/of annuleringsverzekering).

6. Annulering en omboeking door deelnemer
1. De deelnemer kan een reis of een activiteit uitsluitend schriftelijk of per e-mail annuleren, waarbij datum van het poststempel of de email geldt als annuleringsdatum. Datum van annuleren is vastgesteld wanneer dit door ons bevestigd is.
2. Als je als deelnemer een reis of activiteit annuleert ben je de volgende annuleringskosten verschuldigd:
A Bij annulering tot 60 dagen vóór de dag van het vertrek: geen annulerings- en reserveringskosten
B Bij annulering vanaf de 60e dag (inclusief) tot de 42e dag vóór vertrek: 20% van de (reis-)som
C Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 35% van de (reis-)som;
D Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de (reis-)som;
E Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de (reis-)som;
F Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5de dag vóór vertrek: 75% van de (reis-)som;
G Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de (reis-) som;
H Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige (reis-)som.
3. De annuleringskosten zijn exclusief reserveringskosten en boekingskosten.
4. In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief om te boeken naar een andere vertrekdatum dan wel een andere reis of een andere activiteit, dan geldt de aanvankelijke geboekte reis of activiteit als geannuleerd en is de deelnemer de annuleringskosten verschuldigd.

Bij onze vliegreizen gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.
1. De deelnemer kan een reis uitsluitend schriftelijk of per e-mail annuleren, waarbij datum van het poststempel of de email geldt als annuleringsdatum. Datum van annuleren is vastgesteld wanneer dit door ons bevestigd is.
2. Als je als deelnemer een reis of activiteit annuleert ben je de volgende annuleringskosten verschuldigd:
A Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de (reis-)som
B Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 35% van de (reis-)som;
C Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de (reis-)som;
D Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de (reis-)som;
E Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5de dag vóór vertrek: 75% van de (reis-)som;
F Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de (reis-) som;
G Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige (reis-)som.
3. De annuleringskosten zijn exclusief reserveringskosten en boekingskosten.
4. In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief om te boeken naar een andere vertrekdatum dan wel een andere reis of een andere activiteit, dan geldt de aanvankelijke geboekte reis of activiteit als geannuleerd en is de deelnemer de annuleringskosten verschuldigd.
5. De annuleringskosten zijn exclusief reserveringskosten en boekingskosten.
6. In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief om te boeken naar een andere vertrekdatum dan wel een andere reis of een andere activiteit, dan geldt de aanvankelijke geboekte reis of activiteit als geannuleerd en is de deelnemer de annuleringskosten verschuldigd.

7. Doorgaan en annuleren van een groepsreis
1. Voor alle groepsreizen en voor alle groepsactiviteiten geldt een minimum aantal deelnemers om deze te laten doorgaan.
2. Indien zich voor betreffende groepsreis of groepsactiviteit onvoldoende deelnemers hebben aangemeld hebben wij het recht deze reis of deze activiteit niet door te laten gaan en te annuleren.
3. Wij zullen de deelnemer uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de reis of van de activiteit informeren over annulering van de betreffende groepsreis.
4. Indien een groepsreis of een groepsactiviteit geannuleerd wordt, zullen wij de reeds betaalde reisgelden volledig terugbetalen aan de deelnemer.
5. Wij zullen bij annulering van een groepsreis of een groepsactiviteit met de deelnemer vrijblijvend naar alternatieven zoeken.
6. Indien een groepsreis of groepsactiviteit wordt geannuleerd heeft de deelnemer geen recht op vergoeding van een bij een andere verzekeringsmaatschappij dan die van organisator afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.

8. Indeplaatsstelling
1. Indien je als deelnemer verhinderd bent aan een reis of aan een activiteit deel te nemen kan je zelf een andere persoon aanmelden die in jouw plaats wil gaan, onder de navolgende voorwaarden:
a) de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de betreffende reis of activiteit verbonden voorwaarden, zoals de leeftijdscategorie;
b) de plaatsvervanger wordt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis of activiteit aangemeld, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht;
c) de bij de uitvoering van de reis of van de activiteit betrokkenen verzetten zich niet tegen deze plaatsvervanging;
d) zowel de oorspronkelijke deelnemer als de plaatsvervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de (reis-)som en van de eventuele extra kosten die veroorzaakt door de vervanging.

9. Wijzigen van de (reis-)overeenkomst
1. De in de (reis-)gids of op de website gepubliceerde (reis-)som is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het opstellen geven van de (reis-)gids of website, en zijn onder voorbehoud van prijsverhogingen.
2. Wij hebben het recht om op elk wezenlijk punt de (reis-)overeenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige redenen en omstandigheden bestaan. Deze wijzigingen zullen aan de deelnemer worden meegedeeld.
3. In geval van prijsverhogingen, bijvoorbeeld verhoging van brandstofkosten, verhoging van belastingen, verhoging van wisselkoersen, verhogingen van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting, hebben wij het recht om deze prijsverhogingen door te berekenen aan de deelnemer en door te belasten aan de deelnemer.
4. Ook de Luchthavenbelasting is altijd onder voorbehoud, omdat de definitieve kosten afhankelijk zijn van de geldende koersen op de dag van bevestiging van de vliegtickets.

10. Beperking van de aansprakelijkheid
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen die de deelnemer oploopt en de eventueel daaruit voortvloeiende schade ten gevolge van welke oorzaak dan ook. Onder andere valt hieronder, doch niet uitsluitend, vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan een vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen en/of blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigingen in de reis of in de activiteit aangebracht door de dienstverlener en annulering door de dienstverlener.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is toe te rekenen aan de deelnemer zelf of aan een derde die niet door ons is ingeschakeld.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten van bijvoorbeeld repatriëring, medicijnen, ambulancevervoer, ziekenhuisopname en doktersbezoeken in binnenland of buitenland, tijdens de reis of de activiteit, of als gevolg van de reis of van de activiteit, welke kosten voor rekening van de deelnemer zijn, die daarvoor zelf voorafgaand aan de reis of de activiteit een verzekering dient af te sluiten met een voldoende dekking.
4. Onze aansprakelijkheid voor schade die een deelnemer lijdt is beperkt tot maximaal driemaal het bedrag van de (reis-)som, tenzij sprake is van opzettelijk of nalatig handelen van de organisator.
5. De organisator kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel indien sprake is van een reisovereenkomst en de deelnemer een reiziger is.

11. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de deelnemer
1. Je bent als deelnemer verplicht om alle door ons of namens ons gegevens aanwijzingen na te leven en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen.
2. Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis of activiteit daardoor in sterke mate bemoeilijkt wordt, kan van (verdere deelname van) de reis of de activiteit worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten, zoals de kosten van een eerdere reis naar huis, komen voor rekening van de deelnemer.

12. Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Ondanks onze inzet om het je als deelnemer zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat je een klacht wil indienen.
2. Een klacht dient zoveel mogelijk op het moment waarop de klacht ontstaat bij de reisleider of activiteitenleider te worden ingediend.
3. Als directe indiening van de klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend is opgelost door de reisleider of door de activiteitenleider, kan je de klacht uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of van de activiteit schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de organisator, met postadres: Postbus 728, 3900 AS Veenendaal.
4. Alle klachten zullen zorgvuldig worden behandeld en uiterlijk binnen één maand na indiening de klacht worden beantwoord.
5. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die wij als organisator met jou als deelnemer sluiten is Nederlands recht van toepassing.
6. Uitsluitend de rechter van de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht is bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.