Ga met God!
Amarant Reizen Bushcraft vogezen 21

Overdenking door Arrie Mak

Reizen… Waar gaat de reis deze komende zomer naartoe? Blijven we dichtbij huis, of zoeken we het verderop? Elk voorjaar weer staat deze vraag op het programma: hoe zal de zomervakantie er uit gaan zien?

Niet alleen bij onszelf is reizen een thema. Ook in de Bijbel vinden we talloze verhalen van mensen die onderweg zijn. Denk maar aan de geschiedenis van het Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte 40 jaar lang door de woestijn zwierf. Of het verhaal van Daniël. Hij trok van Kanaän naar de grote stad Babel. Alleen was dit geen vrijwillige reis.

Reizen blijft een rode draad in het Nieuwe Testament. 

Zo reisde Jezus met zijn discipelen te voet het land Israël door. Maar misschien is de bekendste reiziger uit de Bijbel wel Paulus. Deze apostel  maakte niet zomaar een tocht: hij bracht de blijde boodschap van het evangelie aan mensen in verre landen. Hij reisde door Turkije, Griekenland en Italië en wilde zelfs naar Spanje afreizen, maar dit plan van hem is nooit werkelijkheid geworden. Wanneer we een schatting maken van de afstand die Paulus heeft afgelegd, komen we op een aantal van meer dan 16.000 kilometer.

En dat in een tijd toen er nog geen treinen of vliegtuigen waren!

Terug naar onze realiteit. Ons leven zou je ook met een reis kunnen vergelijken, een reis die tot op zekere hoogte te plannen lijkt.  Toch zijn er heel veel onzekere momenten in ons leven waar we geen invloed op hebben. Laat staan dat we deze momenten tot in de puntjes kunnen regelen. Nee, ons leven is geen ontspannende vakantietocht naar een tropisch luxeoord.

Als het plannen van ons leven onmogelijk is, dan wordt de vraag concreet: door wie laat jij je leiden in dit leven? Is dat de waan van de dag, of is dat iets anders, iets diepers? Bijbelse reizigers als Paulus en Daniël hebben één ding gemeen: ze laten zich leiden door God, onze Schepper. Is deze God ook Degene die jouw leven bestuurt en die jou de weg wijst die je moet/mag gaan?

Elke dag weer gaat Hij met je mee op pad.

Een leven met God brengt je geen grandioos geweldige tijd zonder zorgen en problemen. Kijk maar eens om je heen in deze wereld. Of misschien ken je wel voorbeelden uit je eigen leven. Toch is een leven met God het mooiste leven dat er is. Elke dag weer gaat Hij met je mee op pad. Elke dag weer is Hij van de partij. In Psalm 121 lezen we dat Hij werkelijk nooit sluimert en slaapt. Hij zal er altijd zijn, wanneer je Hem ook nodig hebt. Hij is je Beschermer, Hij is je Wachter aan je rechterhand.

 

Terug naar de zomervakantie.

Plannen worden gemaakt, reisschema’s overdacht. Hoe lang gaan we op vakantie? Waar gaat de reis naartoe? Allemaal vragen die een antwoord verlangen. Zo ook de vraag wie er aan het hoofd van jouw ‘levensreis’ staat. Misschien wel een goed onderwerp om op vakantie over na te denken en met elkaar over te spreken. Waar ter wereld je ook bent.

Ga met God!