SGR

Amarant Reizen is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden. De in de reisgids en op deze website gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
www.sgr.nl

Neem direct contact op